Поддръжка На Гробни Места В София

Според новия проект за наредба за гробищните паркове в София всеки гражданин ще е длъжен да поддържа гробното място на починалите си роднини за своя сметка. Това ще може да се извършва или със собствени сили или ползвайки услугите на лицензирана фирма, която да е регистрирана в гробищния парк.

Внимание Некоректни Изпълнители

За съжаление често срещано явление в софийските гробищни паркове е това, че близките на покойниците са пресрещани от организирани групи, които изнудват гражданите за извършване на услуги, свързани с поддръжката на гробните места, които от една страна са на завишени цени, от друга – са некачествено изпълнени или пък изобщо не е свършена никакво работа по гробното място. Обикновено гражданите са карани да дават аванс, срещу който им се дава мобилен телефонен номер или фалшива визитка. После или нищо не се изпълнява по гроба или пък биват изнудвани за още пари. В такава ситуация най-правилното решение е или да не се влиза в разговор с тези хора или просто и ясно да им се каже, че съответното гробно място се поддържа от лицензирана агенция.

Ползвайте Реномирана Погребална Агенция За Поддръжката На Гробното Място

Добре организираните погребални агенции предлагат правилно изчислени годишни абонаменти за поддръжка на гробно място. Тези абонаменти напълно отговарят на нуждите на хората. Абонаментите са напълно съобразени с финансовите възможности на хората в днешните условия на криза.

Препоръчително е този вид услуги да бъдат обвързани с писмен договор, който, представен пред общинските власти, прехвърля отговорността по поддръжката на гробното място на лицензираната фирма.

Траурна агенция „Кипарис“ е регистрирана в общинско предприятие Гробищни паркове като фирма извършваща погребална и каменоделска дейност. В синхрон с новата наредба ние от Траурна агенция „Кипарис“ предлагаме такива договори, според които освен облекчаване на гражданите от ежедневните административни тежести, също така гарантираме визуализирането на работата по поддръжката на гробните места, чрез периодични ежедневни снимки, които показват моментното състояние на гробното място и извършените работи по поддръжката му.

Поддръжката би могла да включва ежеседмично, ежемесечно и сезонно почистване или озеленяване на гробното място с прилежащите му пътеки.

Правят се периодични огледи за състоянието на конструкцията на надгробния паметник и неангажиращи препоръки за обслужване от каменоделците на фирмата.