Гробът на Пейо Яворов, 1929 г.

Гробът на Пейо Яворов, 1878-1914
Статуята на гроба на поета-революционер Пейо Яворов (1878-1914)
Гробът на Яворов
Гробът на Яворов – освещаване на паметника, 1929 г.

Гробът на Пейо Яворов – статуята на скулптора Ив. Лазаров върху гроба на българския поет П. К. Яворов, по случай освещаването й, 1929 г. Освещаване на паметника на Яворов, 15 години след неговата смърт.

Източник: Политика, Год. Х, бр. 4, София, 24 окт 1929 г., с. 1, Политика, Год. Х, бр. 5, София, 1 ноември 1929 г., с. 1

Траурна Агенция Кипарис