Крематориумите в България

Крематориумите  са специално изградени сгради с пещ, която се използва за кремация на покойници. В някои страни крематориумът може да бъде и място за кремация на открито. В много страни крематориумите имат съоръжения за погребални церемонии, като параклис, например. Някои крематориуми включват и колумбарий, което представлява място за съхранение на пепелта на покойниците.

Колко са крематориумите в България?

Крематориумите в България са три. Те са в София, Пловдив, Варна. Най-старият е в София. Дълго време той е единственият на Балканите. Софийски крематориум се намира в Централния гробищен парк и е смесено дружество с частни капитали и с общинско участие. Софийският крематориум е най-старият на Балканския полуостров.

От 2003 год. крематориумът е изцяло реконструиран и обновен. Изградени са нови крематориални пещи, произведени и доставени от Чехия, напълно автоматизирани. Целият процес по кремациите е изцяло в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

Крематориумът се стопанисва от „СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ“ АД.

Най-старият от крематориумите на Балканите

Какви са нужните документи за заявяване на кремация в крематориуми?

Това са смъртен акт. Също така е необходимо разрешително за кремиране, което се издава се от личен лекар или лекар на свободна практика. Необходимо е доказване правото за заявяване на кремация на близък роднина чрез акт за граждански брак, акт за раждане на децата на покойният, удостоверение за родствени връзки по права линия или по съребрена линия при доказване на липса на наследници по права линия

Кремацията се извършва с разрешително за кремиране или с нотариално заверено лично волеизявление за кремиране, което може да бъде в едно изречение „Желая след смъртта тялото ми да бъде кремирано“.

Автор: Капитанов

Здравейте, казвам се Иларион Капитанов и съм основател на траурна агенция Кипарис. Създадох този блог, за да помогна на хората да намерят достоверна информация за погребалните услуги, обреди и Български обичаи черпейки от своя професионален опит като собственик на погребално бюро.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *