Погребението на Густав Щреземан

Погребението на д-р Густав Щреземан
Д-р Густав Щреземан на смъртния одър
Погребението на д-р Густав Щреземан
Моменти от погребението на Щреземан: процесията и дипломатическото тяло
Погребението на Щреземан - Бранденбургската врата
Тържественото погребение на Щреземан – Шествието при Бранденбургската порта

Погребението на Густав Щреземан – снимки в българската преса, отразяващи погребението на големия германски политик от Междувоенния период, д-р Густав Щреземан, 1929 г.

Източник: Политика, Год. Х, бр. 4, София, 24 окт 1929 г., с. 1-2

Траурна Агенция Кипарис