Yavorov_grob_1929

Гробът на Яворов

Освещава на паметника, дело на скулптура Иван Лазаров, върху гроба на поета-революцинер Пейо Яворов цели 15 години след трагичната му смърт.